Skådespelare: Emil Kekonius

Aktuell i: ETT ANDETAG FRÅN DÖDEN på Wenngarns Slott, Sigtuna

Hemsida: https://www.youtube.com/channel/UCrlzkkfEFZL8iqZk6ATn2Rg/playlists Köttsemlan & Köttsemlans Körskola: https://www.youtube.com/channel/UCK-jIC351EgYDmvCuU8bF3g Foto: Catarina Forsbäck