Mordgåtor

Ett mord. Åtta misstänkta. Kan du lösa gåtan?
Välj valfri karaktär att följa efter och se dess möten med andra misstänka karaktärer. Till middagen efteråt har ni alla i sällskapet olika ledtrådar att diskutera.

Vem av er har den skarpaste kniven i lådan? Du eller…

Frågor om hotell, mat, specialkost eller annat? Ring oss på 0302 – 139 44